Learn Numbers in Finnish

Today we’ll continue learning the Finnish language by learning the numbers. The numbers in Finnish are easy, because they are very logical

Numbers in Finnish

Today we’ll continue learning the Finnish language by learning the numbers.
Although Finnish might seem to be a difficult to learn, the numbers in Finnish are easy, because they are very logical.

It takes a bit of effort to learn the numbers 1 to 10, but then it gets much easier.
Because the numbers 11-19 are the same, just add the word “toista” to the end.

Twenty in Finnish is kaksikymmentä (=two tens),
thirty is kolmekymmentä (=three tens) and so on.
Twentyone is kaksikymmentäyksi (=two tens + one).
And the rest goes the same way.
So now you can count to a hundred.

Number in Finnish 1-10

 • 1 = one = yksi
 • 2 = two = kaksi
 • 3 = three = kolme
 • 4 = four = neljä
 • 5 = five = viisi
 • 6 = six = kuusi
 • 7 = seven = seitsemän
 • 8 = eight = kahdeksan
 • 9 = nine = yhdeksän
 • 10 = ten = kymmenen

Numbers in Finnish 11-19

 • 11 = eleven = yksitoista
 • 12 = twelve = kaksitoista
 • 13 = thirteen = kolmetoista
 • 14 = fourteen = neljätoista
 • 15 = fifteen = viisitoista
 • 16 = sixteen = kuusitoista
 • 17 = seventeen = seitsemäntoista
 • 18 = eighteen = kahdensantoista
 • 19 = nineteen = yhdeksäntoista

Numbers in Finnish 20-101

 • 20 = twenty = kaksikymmentä
 • 21 = twentyone = kaksikymmentäyksi
 • 22 = twentytwo = kaksikymmentäkaksi
 • 23 = twentytree = kaksikymmentäkolme
 • 24 = twentyfour = kaksikymmentäneljä
 • 25 = twentyfive = kaksikymmentäviisi
 • 26 = twentysix = kaksikymmentäkuusi
 • 27 = twentyseven = kaksikymmentäseitsemän
 • 28 = twentyeight = kaksikymmentäkahdeksan
 • 29 = twentynine = kaksikymmentäyhdeksän
 • 30 = thirty = kolmekymmentä
 • 40 = forty = neljäkymmentä
 • 50 = fifty = viisikymmentä
 • 60 = sixty = kuusikymmentä
 • 70 = seventy = seitsemänkymmentä
 • 80 = eighty = kahdeksankymmentä
 • 90 = ninety = yhdeksänkymmentä
 • 100 = one hundred = sata
 • 101 = one hundred and one = satayksi

Bigger Numbers

 • 100 = one hundred = sata
 • 1 000 = one thousand = tuhat
 • 10 000 = ten thousand = kymmenentuhatta
 • 100 000 = hundred thousand = satatuhatta
 • 1 000 000 = million = miljoona
 • 1 000 000 000 = billion = miljardi